Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • Elric-Wolfe
 • Najada
 • Stranger-in-a-parade
 • trammek
 • la-luna
 • solomonxgrundy
 • fibrizo
 • InaMalajna
 • taurauthiel
 • Nanam
 • Shadow-Moore
 • miuminator
 • szufik
 • Dragnur
 • Draculea
 • shar
 • MitreSquareMurder
 • rainstormdragon
 • -Macek
 • AHospitalForSouls
 • 18alexa18
 • branislava
 • artofbeing
 • Imponderablehippie
 • satyrlane
 • connlasair
 • Mayersflood
 • grigorijo
 • Nidor
 • morela
 • inajaa
 • glowing
 • M69nuM
 • MyFantasy
 • anoriell
 • bittersweetlove
 • jabadabadu
 • Inaniel
 • missimpossible
 • nyesuure
 • shemkel
 • kohaku
 • zabawkiprofana
 • WolframowyKowal
 • Linnie
 • toskafkee
 • somersby
 • inezka
 • lornaa
 • krainakredek
 • Lucina
 • thauturien
 • smerfetka
 • chorapotwora
 • Monk42000
 • onineko
 • DavyJones
 • une-raconteuse
 • Astri
 • gracjanhi
 • Margoliusz
 • jimungimm
 • disorderly
 • ch47sdkevin
 • lejibet
 • mondy
 • clickyclick
 • villemoSol
 • guyver
 • Bella-Rose
 • krisanderias
 • Celebri
 • donQbar
 • kunayks
 • georgemarin03
 • Weks
 • it-companies
 • ashina666
 • blurred-dreams
 • Mickyjames
 • bezdomna
 • usagi
 • OverseerSkretu
 • orangeugarte
 • apfelstrudl
 • derida
 • Jaanis93
 • KiranKumar
 • Jerusalem
 • gamesmix
 • Screamer12-8
 • saski
 • harinezumi
 • Utopic
 • aenyv
 • rivia
 • sirlith
 • dunkellicht
 • octobriana
 • Meikueila
 • flawlessly
 • pencil
 • coupdetat
 • Americanlover
 • kejt21
 • Gruffudd
 • Ketchupsuicide
 • wieczoryprzykarbidowce
 • creepydoughnut
 • peanute
 • swmmp
 • evilo
 • elskede
 • darthsadic
 • ismo
 • szydera
 • Irgi
 • kicikitka
 • zycienakrawedzi
 • colourofmoonlight
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

8814 4f4e 390

Suffering ☑️

Reposted fromnullalux nullalux viaoversensitive oversensitive
7399 3f8f 390
Reposted fromprblms prblms viamaczowka maczowka
9501 4d59 390
Reposted fromwazelina wazelina viamaczowka maczowka
1522 2ef7 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viagket gket
3907 51db 390
Reposted frommrthewafel mrthewafel viavolldost volldost
2179 5c5a 390
Reposted fromkaiee kaiee viatvaseyes tvaseyes
9892 e083 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaamarus amarus
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viaamarus amarus
3323 9bf9 390
Lokalny patriotyzm
Reposted fromtelewizja telewizja viaamarus amarus
7346 0646 390
Reposted fromdivi divi viavolldost volldost
6645 6343 390
Reposted fromhawke hawke viaseleneskin seleneskin
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
Reposted fromintotheblack intotheblack viapomsa pomsa
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapomsa pomsa
1492 e461 390
Reposted fromekelias ekelias viaclerii clerii
1260 c105 390
Reposted fromjajebie jajebie viaclerii clerii
7409 017f 390

back-to-the-stars-again:

Gravitational Lens and Galaxy Cluster, MACS 1206.


Credit: NASA, ESA, M Postman, The CLASH Team and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

4851 8ade 390
Reposted fromoceanstrat oceanstrat vialetha0 letha0
1756 f16c 390
Reposted fromarmiin armiin vialetha0 letha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl